Welkom op het extranet van de Federatie van de betonindustrie. Op deze site verneemt u alle laatste nieuws van FEBE en de prefab betonsector.

Een deel van de site is open voor iedereen. De rest is alleen toegankelijk voor de leden van de Federatie.

Is uw bedrijf lid en hebt u nog geen paswoord? 
Contacteer ons

Nieuws van uw Federatie

Recente ontwikkelingen in de prefab beton sector

Afwijking van de collectieve vakantiedagen 2017

- 20 april 2017

Als U wenst af te wijken van de vakantiedagen die door de sector voor 2017 werden vastgelegd voor alle of een deel van uw arbeiders (PSC 106.02), dan moet U hiervoor de goedkeuring hebben van de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of de meerderheid van de betrokken arbeiders.