Welkom op het extranet van de Federatie van de betonindustrie. Op deze site verneemt u alle laatste nieuws van FEBE en de prefab betonsector.

Een deel van de site is open voor iedereen. De rest is alleen toegankelijk voor de leden van de Federatie.

Is uw bedrijf lid en hebt u nog geen paswoord? 
Contacteer ons

Nieuws van uw Federatie

Recente ontwikkelingen in de prefab beton sector

Stakingsaanzegging – vrijdag 19 mei 2017

- 4 mei 2017

De Algemene Centrale - ABVV heeft aangekondigd dat ze haar militanten mobiliseert om deel te nemen aan een syndicale actie rond het thema ‘een rechtvaardigere fiscaliteit voor een betere sociale bescherming’ op vrijdag 19 mei 2017 in Brussel. De actie wordt door een stakingsaanzegging gedekt.

Afwijking van de collectieve vakantiedagen 2017

- 4 mei 2017

Als U wenst af te wijken van de vakantiedagen die door de sector voor 2017 werden vastgelegd voor alle of een deel van uw arbeiders (PSC 106.02), dan moet U hiervoor de goedkeuring hebben van de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of de meerderheid van de betrokken arbeiders.